Cesta...

1.

Podřízen svému tělu,
vyštván do nebezpečné země,
tisíce mil od vlasti, jsem dnes večer
obklopen podivnými vrcholy a pozdním sněhem.
Na obzoru spatřil jsem plachtu osamocenou,
jen za ní toužím jít;
Ztracenému u brodu kdo ukáže cestu?
Je jenom nekonečno vod a noc, jež padá.

Meng Chao-jan

2.

Sleduji své vášně
až k probouzejícímu se východu,
oh, jak je vzácná
ta neviditelná perla,
kterou nikdo nemůže
darovat.
Pod mýma nohama se pravda ztrácí, jsem až příliš ponořen do
oslňujícího tajemství,
nechci už nic víc, jen tisíckrát
potkávat se s odrazem měsíce.

Alain Krystaszek (nyní: Roshi Kaisen)

3.

Na bojišti mého života
se má mysl rozdělení světa nakonec
bezpodmínečně odevzdala
mému srdci plnému jednoty Boha.

Sri Chinmoy Maharaj